Príznaky rozmnožovania baktérií BACILLUS SUBTILIS v črevách